Home
Even voorstellen
Certificering
Praktijkruimten
Beauty voordeelpas
Behandelingsspectrum
Workshop
Productenlijn
Onze prijslijst
Kado Bon
WellNews
Contact gegevens
Zo vind je ons
Openingstijden
Contactformulier
Gastenboek
Privacy verklaring
Meer ....

Privacy verklaring

 

 

SharDermé Beauty en Pedicuresalon hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

SharDermé Beauty en Pedicuresalon houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

-         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen    en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy verklaring;

 

-         Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

-         Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

-         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

-         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

-         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als SharDermé Beauty en Pedicuresalon zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Lees hier het complete document.

 

SharDermé - Gerard Fonkertsingel 48 - 3201 MA Spijkenisse - 0181-751802  |  info@sharderme.nl